Vladimír Beneš

Vladimír Beneš

Lektorská témata
Osobnostní rozvoj
Řečnická témata
Osobnostní rozvoj
Pracovní pozice
Lékař, specializací neurochirurg
Vladimír Beneš je český lékař, specializací neurochirurg. Po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni působil na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, od roku 1996 jako jeho přednosta. V říjnu 1997 byl jmenován přednostou Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze. Tuto pozici zastával do roku 2020. Mimo jiné také působí ve funkci předsedy České neurochirurgické společnosti a v letech 2011–2015 byl prezidentem Evropské asociace neurochirurgických společností. Vladimír Beneš je členem redakční rady několika odborných časopisů, také autorem tří monografií a dvaceti kapitol ve společných monografiích, rovněž se podílel na dalších přibližně 250 publikacích. Jako řečník často vystupuje na mezinárodních akcích, přednáší na zahraničních univerzitách a jiných institucích. Obdržel medaile a vyznamenání Ministerstva obrany, Senátu ČR, Ministerstva zdravotnictví a Univerzity Karlovy a rovněž cenu za knihu, kterou napsal s profesorem Petrovickým. Je vášnivým sběratelem brouků z čeledi střevlíkovitých.

Chtěli byste workshop s naším lektorem či lektorkou uspořádat ve vaší firmě?

Stačí vyplnit formulář níže a náš obchodní zástupce vás bude kontaktovat. Prodiskutuje s vámi všechny důležité detaily a poté pro vás připraví školení na míru které se uskuteční v sídle vaší firmy.