Soňa Klepek Jonášová

Soňa Klepek Jonášová

Lektorská témata
Osobnostní rozvoj
Řečnická témata
Osobnostní rozvoj
Pracovní pozice
Zakladatelka a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky
Ing. Soňa Jonášová (31) je zakladatelkou a ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky. Vystudovala zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě, nyní studuje doktorský obor sociální ekologie na Univerzitě Karlově. Zabývá se systémovým přechodem k cirkulární ekonomice, nakládáním s odpadem, ekoinovacemi. Je členkou řady pracovních skupin a poradních sborů na úrovni vlády, firem i municipalit souvisejících s aplikací principů cirkulární ekonomiky do praxe.

Chtěli byste workshop s naším lektorem či lektorkou uspořádat ve vaší firmě?

Stačí vyplnit formulář níže a náš obchodní zástupce vás bude kontaktovat. Prodiskutuje s vámi všechny důležité detaily a poté pro vás připraví školení na míru které se uskuteční v sídle vaší firmy.