Iva Jonášová
šéfredaktorka, Český rozhlas
Pokročilé prezentační dovednosti s Tomášem Sedláčkem

“Dobře strávený čas s velmi otevřeným přístupem lektora a zúčastněných. Domů si odnáším shrnutí v brožuře i zkušenost z místa s připravenými prezentacemi.”