Cesta ke zdraví, jak na zdravý životní styl a prevenci cukrovky a dalších civilizačních onemocnění

Flexibilita a inovativní myšlení

Připravenost na změnu a proaktivita

Adaptabilita a Simplifikace

Koncepční a inovativní myšlení

Strukturované řešení problémů

Efektivní komunikace a spolupráce

Vyjednávání a hledání shody v obtížných situacích