Mariana Čapková
Hlavní město Praha, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání
Sociální sítě, influenceři a generace Z s KOVYm
Na workshop s KOVYm jsem se moc těšila, dosud jsem neměla šanci se s ním a jeho stylem myšlení a tvorby osobně seznámit, dle jeho vlastních slov se jednalo o jeho první workshop. Celým průběhem workshopu jsem byla nadšena-byl perfektně připraven, jak obsahově, tak organizačně, v rámci celého průběhu nebylo žádné hluché místo, KOVY je neuvěřitelný řečník a bavič, zapojení účastníků bylo milé a nenucené.
Vzhledem k aktuálnosti tématu je vše nové a originální, žádná opakovaná klišé a nekonečné slidy v prezentaci. Worshop byl svižný, zábavný, milý a obsahově velice bohatý a zajímavý. Prostě nový styl prezentace od zástupců Generace Z:-)