Typologie lidí dle MBTI a využití v managementu

Luděk Vajner
0
38,900 Kč (bez DPH)

Typologie lidí dle MBTI a využití v managementu

V European Leadership & Academic Institute již 10 let podporujeme kvalitní vzdělávání a osobnostní růst skrze předávání reálných zkušeností. Naše intenzivní inhouse workshopy s předními osobnostmi českého byznysu přináší globální byznysová témata do českého kontextu. Formát našich intenzivních inhouse workshopů je inspirovaný unikátní vyučovací metodou tzv. tutoriálů, které již po staletí úspěšně fungují na University of Oxford a University of Cambridge.


V rámci semináře pracujeme s nejvíce využívanou a přístupnou typologií osobnosti MBTI. Naučíme se základní principy, které vycházejí z psychologie C.G. Junga. Zamýšlíte se někdy, proč mají lidé mezi sebou nedorozumění, a nebo jsou naopak ihned schopni spolupracovat bez konfliktů? Hledáte způsoby jednání s lidmi, kteří vám příliš „nesedí“? Nevybíráte si do firmy a týmu stále stejné typy? Proč se to děje? Jaké jsou vaše silné stránky při komunikaci a vedení lidí a kde máte rezervy? Na všechny tyto otázky se pokusíme odpovědět.


O inhouse workshopu s Luďkem Vajnerem:

 • Předání osobního třicetiletého know-how z oblasti využívání typologie MBTI.
 • Inspirace, návody a rady jak pracovat s typologií MBTI při výběru a řízení zaměstnanců.
 • Sdílení a výměna zkušeností s tím, jak v jednotlivých situacích reagují různé typy.
 • Praktická cvičení na typologii MBTI – vyplnění dotazníku a podrobná interpretace výsledků.

Co se na inhouse workshopu dozvíte:

 • Základní východiska typologie MBTI.
 • Popis jednotlivých dimenzí typu (introverze, extroverze, smyslový, intuitivní, racionální, vztahový, systematik, chaotik).
 • Popis jednotlivých typů (je jich 16) – jejich silné stránky a rezervy.
 • Vyplnění a vyhodnocení dotazníku.
 • Diskuze nad výsledky.
 • Odhad typu u zaměstnanců a volba strategie, jak k nim popř. změnit přístup.
 • Využití ve výběrovém procesu, v procesu vzdělávání a sestavování týmů, při prevenci a řešení konfliktů.
 • Jakou mají zkušenost mají ostatní a co se jim osvědčilo.

O Luďkovi Vajnerovi:

 • Bývalý manažer lidských zdrojů ve firmě Čokoládovny a.s.
 • Přes 25 let zkušeností v různých organizacích v roli lektora, poradce, supervizora a kouče.
 • Jeho profesní doménou je oblast lidských zdrojů, psychodiagnostiky a rozvoje managementu.
 • Zkušenosti v českých a zahraničních firmách.
 • Působí také jako psychoterapeut.

Obsah kurzu

 • Lekce 0
 • Kvízy 0
 • Úroveň dovedností Všechny úrovně
 • Jazyk Čeština
 • Studenti 0
 • Hodnocení Vlastní

You have 10 weeks remaining for the course

Curriculum is empty
Luděk Vajner
 • Bývalý manažer lidských zdrojů ve firmě Čokoládovny a.s.
 • Přes 25 let zkušeností v různých organizacích v roli lektora, poradce, supervizora a kouče.
 • Jeho profesní doménou je oblast lidských zdrojů, psychodiagnostiky a rozvoje managementu.
 • Zkušenosti v českých a zahraničních firmách. Působí také jako psychoterapeut.
Další školení pro firmy lektora Luděk Vajner
38,900 Kč