Přestože je česká ekonomika stabilní a vcelku rychle roste, její inovační výkonnost nedosahuje ani průměru Evropské unie. A co hůře, ve srovnání s ním oproti minulým rokům ještě klesla. To znamená, že naše firmy málo stavějí na vysoké přidané hodnotě svých produktů a výrobních postupů.